Petra Ferenčíková

Je hudobnou vedúcou skupiny. Vyštudovala hru na klavíri na Konzervatóriu v Košiciach u Mgr. Márie Draveckej. Taktiež je absolventkou magisterského štúdia v odbore Hra na klavíri u doc. Jordany Palovičovej, ArtD. na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Okrem skupiny tiež vyučuje hru na klavíri na základnej umeleckej škole Miloša Ruppeldta v Bratislave. Pre spevácku skupinu G.O.D ´s. je táto úspešná mladá klaviristka nenahraditeľná, keďže má na starosti hudobné spracovania piesní a korepetície.

 

Janka

Jana Tomko Ferenčíková

Erik

Erik Holovka

Damiána

Damiána Jurášková

Klaudia

Klaudia Krivá

Janka

Jana Petríková