Jana Petríková

Absolvovala sólový populárny spev a zborový spev na základnej umeleckej škole u Mgr. Jany Tomko Ferenčíkovej, tiež je absolventkou základnej umeleckej školy v hre na husliach. Ukončila štúdium na gymnáziu bl. Pavla Petra Gojdiča v Prešove. Momentálne je študentkou bakalárskeho štúdia Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove v odbore Hudobné umenie a dejepis.

 

Janka

Jana Tomko Ferenčíková

Petra

Petra Ferenčíková

Erik

Erik Holovka

Damiána

Damiána Jurášková

Klaudia

Klaudia Krivá