Erik Holovka

Absolvoval sólový populárny spev a zborový spev na základnej umeleckej škole u Mgr. Jany Tomko Ferenčíkovej. Je absolventom strednej umeleckej školy v Prešove v odbore Výtvarné umenie a maskérska tvorba, tiež je absolventom bakalárskeho štúdia na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v odbore Hudobné a výtvarné umenie. Momentálne sa aktívne školí aj v opernom speve u Mgr. art Jána Vaculíka, ArtD. Okrem skupiny pôsobí tiež ako pedagogický zamestnanec – učiteľ a vychovávateľ na Základnej škole Gessayová v Bratislave, a ako muzikálový vokálny spevák v Divadle Nová Scéna v Bratislave.

Janka

Jana Tomko Ferenčíková

Petra

Petra Ferenčíková

Damiána

Damiána Jurášková

Klaudia

Klaudia Krivá

Janka

Jana Petríková