Damiána Jurašková

Je najdlhšie pôsobiacou členkou speváckej skupiny a ako jediná v nej pôsobí už od jej vzniku nepretržite. Spevu sa venuje od detstva, absolvovala sólový populárny spev a zborový spev na základnej umeleckej škole u Mgr. Jany Tomko Ferenčíkovej. Je absolventkou strednej pedagogickej a sociálnej akadémie v Prešove a tiež absolventkou magisterského štúdia na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove odbore Predškolská pedagogika. Okrem skupiny momentálne pôsobí aj ako pedagogický zamestnanec – učiteľka v súkromnej Materskej škole Včielka v Prešove.

Janka

Jana Tomko Ferenčíková

Petra

Petra Ferenčíková

Erik

Erik Holovka

Klaudia

Klaudia Krivá

Janka

Jana Petríková